Laden...

contact-contact-phone.jpg

Bel ons meteen!
0641703051

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

-

Over het bestuur

Toen het duidelijk was dat KNV EHBO afdeling Amsterdam werd opgeheven en de bestaande onderafdelingen als zelfstandige afdelingen door gingen, hebben een aantal EHBO-hulpverleners besloten dat zij de EHBO-hulpverlening, maar dan als zelfstandige organisatie, door wilde zetten. Als wij ons zouden aansluiten bij de KNV EHBO, dan zouden de EHBO-hulpverleners twee maal lid zijn van dezelfde vereniging wat op praktische bezwaren stuit. Om die reden is gekozen voor een Stichting.

Stichting EHBO Amsterdam en Omstreken is op 27 oktober 2014 opgericht, en een paar dagen later bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 61767034.

Ons doel is het verlenen van eerste hulp bij ongelukken en het verrichten van alle verdere handelingen die daarmee in de ruimste zin verband houden, of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Vertrouwenspersonen

Tijdens de EHBO-hulpverlening en of cursussen kunnen mensen zich onjuist bejegend voelen, of er kunnen handelingen worden uitgevoerd die als niet zuivere EHBO-handelingen kunnen worden uitgelegd.

Het bestuur van de Stichting EHBO Amsterdam en Omstreken heeft besloten twee personen (niet zijnde bestuursleden), één vrouw en één man, als vertrouwenspersonen te benoemen.

U kan en mag alle zaken die u nodig vindt bij de vertrouwenspersonen onder brengen. Samen met de vertrouwenspersoon bepaalt u de te nemen actie. Alleen met uw toestemming mag de vertrouwenspersoon wat u bij hem of haar heeft ondergebracht naar buiten brengen.

U kan per e-mail aangeven dat u door de vertrouwenspersonen terug gebeld wil worden.

Vertrouwensvrouw Jolanda Prinzhorn:

E-mail: vertrouwensvrouw@ehboamsterdameo.nl

Vertrouwensman Gerard Stokhof-de Jong:

E-mail: vertrouwensman@ehboamsterdameo.nl